Kurs na doradcę podatkowego. Pisma procesowe oraz testy

Kurs na doradcę podatkowego. Pisma procesowe oraz testy

Liczba godzin:
22 godz. lekcyjne
Prowadzący:
Stella Brzeszczyńska, Małgorzata Militz
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1000 ,- PLN
 • szkolenie online: 1066 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
styczeń 2020

Cel “Kursu na doradcę podatkowego”:

Kurs na doradcę podatkowego przygotowuje do pierwszej – pisemnej części egzaminu. Zakres kursu obejmuje przygotowanie do odpowiedzi na pytania testowe oraz napisanie projektu pisma (wystąpienia) w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Zdanie części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.

cee Kurs na doradcę podatkowego

Termin zajęć:

styczeń 2020 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątek w godz.         16.00 – 21.00
w sobotę w godz.        9.00 – 15.45
w niedzielę w godz.    9.00 – 15.45

Kurs na doradcę podatkowego odbywać się będzie w Warszawie przy ul. Grażyny 15 oraz w formie transmisji online – na żywo.

Wykładowcy:

Na zajęcia zapraszamy doradców podatkowych – praktyków, zajmujących się zawodowo omawianą problematyką. Wykładowcy z którymi współpracujemy posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Stella Brzeszczyńska – doradca podatkowy. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów jak również w spółkach doradztwa podatkowego, obecnie prowadzi własną kancelarię. Jest autorką wielu publikacji prasowych, a także książek z zakresu prawa podatkowego. Ponadto jest członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Od wielu lat prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych w Centrum Edukacji Ekspert. Współpracuje również jako wykładowca ze Szkołą Główną Handlową.

Małgorzata Militz – doradca podatkowy w polskiej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, a w szczególności podatku VAT, jak również procedurach sądowych i administracyjnych. Przez wiele lat pracowała w Izbie Skarbowej w Warszawie – ostatnio  na stanowisku Kierownika Działu Podatku od Towarów i Usług. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego Unii Europejskiej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Jest autorką wielu publikacji poświęconych tematyce podatkowej, szczególnie w zakresie podatku VAT. Warto wskazać że na stałe współpracuje z wydawnictwami: Infor, Difin, Verlag Dashofer. Co więcej jest współautorką książki „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT” wydawnictwa „Unimex”. Wieloletni wykładowca w dziedzinie podatku od towarów i usług.

Zapewniamy:

Uczestnicy otrzymują odpowiedzi wg aktualnego stanu prawnego na wszystkie pytania testowe opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów i obowiązujące na egzaminie pisemnym z podaniem podstawy prawnej. Specjaliści szczegółowo omawiają oraz przygotowują opracowania do wszystkich kazusów. Ponadto,w trakcie zajęć przeprowadzimy warsztaty praktyczne polegające na samodzielnej odpowiedzi na wybrany przez wykładowcę kazus.

Uczestnicy otrzymają akty prawne:

 • Ordynacja podatkowa.
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi.
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 • Podatek VAT i akcyzowy.

W przypadku wyboru zajęć w formie online do ceny podstawowej należy doliczyć koszt wysyłki materiałów.

Dowiedz się więcej na temat egzaminu na doradcę podatkowego.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

“Kurs na doradcę podatkowego. Pisma procesowe oraz testy” jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu na doradcę podatkowego obejmuje omówienie  i opracowanie następujących kazusów:

 1. Skarga
 2. Skarga na interpretację
 3. Skarga na indywidualna interpretację
 4. Skarga na decyzję
 5. Skarga na wznowienie postępowania przed NSA
 6. Skarga do WSA
 7. Skarga do WSA na decyzję
 8. Skarga na wznowienie postępowania przed WSA
 9. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 10.  Skarga kasacyjna
 11.  Skarga kasacyjna od wyroku WSA
 12.  Skarga o wznowienie postępowania
 13.  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnej decyzji NSA
 14.  Skarga do WSA na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego
 15.  Skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego
 16.  Skarga do WSA na decyzję określającą odpowiedzialność osoby trzeciej
 17.  Skarga do sądu administracyjnego
 18.  Odwołanie
 19.  Odwołanie od decyzji
 20.  Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
 21.  Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 22.  Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 23.  Zażalenie do NSA
 24.  Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego
 25.  Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
 26.  Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału
 27.  Zażalenie na postępowanie o odrzuceniu skargi kasacyjnej
 28.  Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Administracyjnej
 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl