Kurs podstawy księgowości

Kurs podstawy księgowości

Liczba godzin:
84 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1970 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 2120 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Terminy:
16/03/2024 - 09/06/2024
16/04/2024 - 02/07/2024

Kurs podstawy księgowości – cel:

Kurs podstawy księgowości przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości.

Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy.

Terminy zajęć:

Kurs księgowości weekendowy (stacjonarnie oraz transmisja online)

16-17 marca 2024 r.
6-7 kwietnia 2024 r.
20-21 kwietnia 2024 r.
11-12 maja 2024 r.
8-9 czerwca 2024 r.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45.

Kurs księgowości popołudniowy (transmisja online)

16, 18, 23, 25, 30 kwietnia 2024 r.
7, 9, 14, 16, 21, 23 maja 2024 r.
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 czerwca 2024 r.
2 lipca 2024 r.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 17:30-21:00.

Interesuje Cię uproszczona księgowość ? Sprawdź kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR).

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 • Solidna wiedza
  Kurs od podstaw umożliwia nabycie solidnej wiedzy z rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym.
 • Prosty przekaz
  Podczas kursu w jasny sposób przekażemy wiedzę z zakresu prowadzenia pełnej księgowości oraz podatków na poziomie podstawowym.
 • Doświadczony trener
  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego wykładowcę – praktyka.
 • Prace domowe
  Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowca opracuje zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.
 • Praca na systemie księgowym
  Uczestnicy poznają środowisko pracy na systemie księgowym w oparciu o program Systim.pl (wzrost kompetencji cyfrowych).
 • Dzięki dostępności systemu w formie online, zajęcia komputerowe prowadzone będą zarówno dla osób uczestniczących w sali jak i w formie transmisji na żywo.
  Podczas kursu podstawy księgowości uczestnicy uzyskają dostęp do systemu aby móc samodzielnie ćwiczyć w domu.
 • Kontakt z wykładowcą
  Uczestnicząc w kursie online na żywo lub stacjonarnie można na bieżąco zadawać pytania wykładowcy. Dzięki temu wątpliwości rozwiewane są na bieżąco co umożliwia śledzenie ze zrozumieniem dalszego toku zajęć.
 • Optymalny czas kursu
  Odpowiednio dobrane tempo zajęć pozwoli przyswoić i ugruntować wiedzę w zrównoważonym tempie. Kurs obejmuje 84 godziny dydaktyczne, w tym egzamin końcowy.
 • Odpracowanie nieobecności
  Kluczem do sukcesu jest systematyczna praca. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach możemy udostępnić odtworzenie sesji.
 • Certyfikat ukończenia kursu
  Po zdanym egzaminie słuchacze otrzymają certyfikat ukończenia kursu z kodem zawodu księgowy kod zawodu: 331301.
 • 20 letnie doświadczenie
  Zajęcia prowadzimy w oparciu o sprawdzone programy i wieloletnie doświadczenie – od ponad 20 lat pomagamy księgowym zdobywać i podnosić kwalifikacje. Jakość naszych usług została sprawdzona przez niezależny podmiot. Dowiedź się o nas więcej w zakładce „o nas

Dla kogo stworzyliśmy kurs podstawy księgowości?

Kurs dedykujemy:

 • osobom początkującym, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości,
 • osobom, które pracują w księgowości ale chcą poszerzyć swoją wiedzę i awansować,
 • osobom, które chcą uaktualnić oraz uzupełnić swoją wiedzę,
 • osobom z działów IT wdrażających systemy księgowe.

Egzamin i certyfikat

Kurs podstawy księgowości przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs przygotowuje do zawodu: księgowy, który został ujęty w klasyfikacji zawodów (kod zawodu: 331301).

Zaliczenie kursu  i certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: księgowy otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały wewnętrzny egzamin pisemny.

Kurs podstawy księgowości

Forma zajęć:

  • Uczestnicy otrzymają dostęp do platformę do obsługi szkoleń online.
  • Na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat.
  • Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.
  • Można na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu.
 • Zajęcia stacjonarne w Warszawie – kurs weekendowy.

Wykładowca:

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Płatności:

Koszt kursu:

1 970 zł – kurs w formie transmisji online

2 120 zł – kurs stacjonarny.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. I rata płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata w połowie kursu.

Zapewniamy: 

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz akty prawne (w formie elektronicznej w przypadku szkolenia online oraz w formie papierowej w przypadku szkolenia stacjonarnego). 
 • egzamin końcowy 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) w przypadku zdania egzaminu i obecności na co najmniej 70% zajęć
 • dostęp do platformy szkoleniowej podczas szkoleń transmitowanych online
 • serwis kawowy oraz poczęstunek w przypadku szkolenia stacjonarnego.
Kurs Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Kurs podstawy księgowości – program

1. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe definicje
3. Zasady rachunkowości
4. Układ Bilansu i Rachunku wyników
5. Podstawowe operacje gospodarcze:

 •  ujmowanie w księgach rachunkowych

6. Prawo podatkowe – podstawowe informacje wynikające się z przenikania prawa podatkowego i rachunkowości

7. Środki pieniężne i ich ujęcie w rachunkowości

 • środki pieniężne
 • środki pieniężne w drodze
 • inne aktywa pieniężne
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

8. Zapasy:

 • materiały
 • towary
 • produkcja w toku
 • produkty
 • zaliczki na dostawy.

9. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług

10. Środki trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe i ich podział według grup
 • zaliczki na środki trwałe
 • środki trwałe w budowie
 • zasady amortyzacji w tym amortyzacji podatkowej.

11. Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • wynik finansowy.

12. Przychody i koszty w rachunkowości:

 • związane z działalnością podstawową
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • przychody i koszty finansowe
 • księgowe ustalanie wyniku finansowego.

13. Rozliczenia międzyokresowe:

 • przychodów
 • kosztów

14. Elementy prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w działalności gospodarczej (podatnicy, płatnicy, źródła przychodów i koszty podatkowe, zasady rozliczania rocznego i zaliczkowego)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – pozostałe aspekty (inne niż działalność gospodarcza)
 • podatek od towarów i usług – podatnicy i płatnicy, dokumentowanie transakcji, zasady obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, zasady odliczania Vat naliczonego deklaracje i JPK.

15. Sprawozdanie finansowe

 • prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 • informacja dodatkowa
 • przykład całościowy dla sprawozdania
 • zasady sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

16. Etyka a rachunkowość.

17. Egzamin końcowy

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe