Kurs podstawy księgowości

Kurs podstawy księgowości

Liczba godzin:
84 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1870 ,- PLN
 • szkolenie online: 1870 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
25/03/2023 - 28/05/2023

Kurs podstawy księgowości – cel:

Kurs podstawy księgowości przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości.

Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 • Solidna wiedza
  Kurs od podstaw umożliwia nabycie solidnej wiedzy z rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym.
 • Prosty przekaz
  Podczas kursu w jasny sposób przekażemy wiedzę z zakresu prowadzenia pełnej księgowości oraz podatków na poziomie podstawowym.
 • Doświadczony trener
  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego wykładowcę – praktyka.
 • Prace domowe
  Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowca opracuje zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.
 • Praca na systemie księgowym
  Uczestnicy poznają środowisko pracy na systemie księgowym w oparciu o program Systim.pl.
 • Dzięki dostępności systemu w formie online, zajęcia komputerowe prowadzone będą zarówno dla osób uczestniczących w sali jak i w formie transmisji na żywo.
  Podczas kursu podstawy księgowości uczestnicy uzyskają dostęp do systemu aby móc samodzielnie ćwiczyć w domu.
 • Kontakt z wykładowcą
  Uczestnicząc w kursie online na żywo lub stacjonarnie można na bieżąco zadawać pytania wykładowcy. Dzięki temu wątpliwości rozwiewane są na bieżąco co umożliwia śledzenie ze zrozumieniem dalszego toku zajęć.
 • Optymalny czas kursu
  Odpowiednio dobrane tempo zajęć pozwoli przyswoić i ugruntować wiedzę w zrównoważonym tempie. Kurs obejmuje 84 godziny dydaktyczne, w tym egzamin końcowy.
 • Odpracowanie nieobecności
  Kluczem do sukcesu jest systematyczna praca. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach możemy udostępnić odtworzenie sesji.
 • Certyfikat ukończenia kursu
  Po zdanym egzaminie słuchacze otrzymają certyfikat ukończenia kursu z kodem zawodu księgowy kod zawodu: 331301.
 • 20 letnie doświadczenie
  Zajęcia prowadzimy w oparciu o sprawdzone programy i wieloletnie doświadczenie – od ponad 20 lat pomagamy księgowym zdobywać i podnosić kwalifikacje. Jakość naszych usług została sprawdzona przez niezależny podmiot. Dowiedź się o nas więcej w zakładce „o nas

Dla kogo stworzyliśmy kurs podstawy księgowości?

Kurs dedykujemy:

 • osobom początkującym, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości,
 • osobom, które pracują w księgowości ale chcą poszerzyć swoją wiedzę i awansować,
 • osobom, które chcą uaktualnić oraz uzupełnić swoją wiedzę,
 • osobom z działów IT wdrażających systemy księgowe.

Egzamin i certyfikat

Kurs podstawy księgowości przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs przygotowuje do zawodu: księgowy, który został ujęty w klasyfikacji zawodów (kod zawodu: 331301).

Zaliczenie kursu  i certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: księgowy otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały wewnętrzny egzamin pisemny.

Kurs podstawy księgowości

Terminy zajęć:

25-26 marca 2023 r.
15-16 kwietnia 2023 r.
6-7 maja 2023 r.
20-21 maja 2023 r.
27-28 maja 2023 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

 w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45.

Sprawdź również terminy Popołudniowego Kursu Podstawy Księgowości.

Interesuje Cię uproszczona księgowość ? Sprawdź kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR).

Forma zajęć:

  • Uczestnicy otrzymają dostęp do platformę do obsługi szkoleń online.
  • Na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat.
  • Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.
  • Można na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu.
 • Zajęcia stacjonarne w Warszawie

Wykładowca:

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Płatności:

Koszt kursu: 1870 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia kursu na 3 raty (870 zł/500 zł/500 zł). I rata płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata – kwiecień, III rata- maj. 

Zapewniamy: 

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz akty prawne (w formie elektronicznej w przypadku szkolenia online oraz w formie papierowej w przypadku szkolenia stacjonarnego). 
 • egzamin końcowy 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) w przypadku zdania egzaminu i obecności na co najmniej 70% zajęć
 • dostęp do platformy szkoleniowej podczas szkoleń transmitowanych online
 • serwis kawowy oraz poczęstunek w przypadku szkolenia stacjonarnego.
Kurs Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Kurs podstawy księgowości – program

1. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe definicje
3. Zasady rachunkowości
4. Układ Bilansu i Rachunku wyników
5. Podstawowe operacje gospodarcze:

 •  ujmowanie w księgach rachunkowych

6. Prawo podatkowe – podstawowe informacje wynikające się z przenikania prawa podatkowego i rachunkowości

7. Środki pieniężne i ich ujęcie w rachunkowości

 • środki pieniężne
 • środki pieniężne w drodze
 • inne aktywa pieniężne
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

8. Zapasy:

 • materiały
 • towary
 • produkcja w toku
 • produkty
 • zaliczki na dostawy.

9. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług

10. Środki trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe i ich podział według grup
 • zaliczki na środki trwałe
 • środki trwałe w budowie
 • zasady amortyzacji w tym amortyzacji podatkowej.

11. Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • wynik finansowy.

12. Przychody i koszty w rachunkowości:

 • związane z działalnością podstawową
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • przychody i koszty finansowe
 • księgowe ustalanie wyniku finansowego.

13. Rozliczenia międzyokresowe:

 • przychodów
 • kosztów

14. Elementy prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w działalności gospodarczej (podatnicy, płatnicy, źródła przychodów i koszty podatkowe, zasady rozliczania rocznego i zaliczkowego)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – pozostałe aspekty (inne niż działalność gospodarcza)
 • podatek od towarów i usług – podatnicy i płatnicy, dokumentowanie transakcji, zasady obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, zasady odliczania Vat naliczonego deklaracje i JPK.

15. Sprawozdanie finansowe

 • prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 • informacja dodatkowa
 • przykład całościowy dla sprawozdania
 • zasady sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

16. Etyka a rachunkowość.

17. Egzamin końcowy

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe