MSR 36 – Utrata wartości aktywów 

MSR 36 – Utrata wartości aktywów 

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
23/11/2023

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

W czasach globalizacji rynków ujednolicenie standardów sprawozdawczości, jest niezbędne do  przedstawienia na jednakowych zasadach, porównywalnych informacji w sprawozdaniach finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Standardy pozwalają ocenić kondycję i wartość spółek w oparciu o publikowane przez nie dane finansowe. 

Cel spotkań

Krótkie szkolenia pokazujące istotę wybranych standardów MSSF/MSR. Aktualne problemy wyceny i ujawnień wymagane przez standard. Podobieństwa i różnice do regulacji krajowych, problemy z jakimi można się spotkać przy stosowaniu standardu.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w nowej wygodnej formule  spotkań online na żywo dla “zapracowanych”. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Termin zajęć:

23 listopada 2023 r. (czwartek) w godzinach: 09:00 – 14:00 (6 godzin lekcyjnych)

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Szkolenie poprowadzi w jasnej i przystępnej formie: 

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

Program szkolenia

 • Aktywa do których ma MSR 36 zastosowanie.
 • Kluczowe definicje.
 • Szacowanie wartości handlowej i wartości użytkowej.
 • Praktyczne aspekty utraty wartości aktywów trwałych zgodnie z MSR 36 – przykłady.
 • Ujmowanie i prezentacja odpisów.
 • Ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne.
 • Zasady ustalania ośrodków (przykłady).
 • Ustalanie wartości użytkowej dla ośrodka.
 • Przypisywanie odpisu ustalonego dla ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe